วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง แชมพูดอกอัญชัน
คณะผู้จัดทำ
1. นายเจตริน สุระรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ กริมรัมย์
3. นายเอกลักษ์ ลอดสุโข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ รตนัตตยา จันทนสาโร

บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แชมพูว่านหางจระเข้ เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรม การเลือกซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคตามท้อง ตลาดซึ่งถ้าเป็นสินค้าคุณภาพดีก็จะราคาแพง แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มียี่ห้อไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ราคาของสินค้าก็จะต่ำไปตามคุณภาพ จากประสบการณ์ของผู้ทำโครงงานและความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านพบว่าน หางจระเข้มีสรรพคุณที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ลดจุดด่างดำ สมานรอยแผลและลดสิวเสี้ยนได้ดี ช่วยให้เส้นผมนุ่มสวย และไม่มีผลข้าง เคียงอีกทั้งยังไม่ต้องซื้อให้สิ้นเปลืองเงิน สามารถหาได้ตามบ้านเรือนทั่วไป


ที่มาและความสำคัญ

ทุกวันนี้สบู่ ครีมล้างหน้า โลชั่นบำรุงผิว ครีมลอกผิว ครีมแก้ฝ้าลบรอยจุดด่างดำบนใบหน้า และอีกนานาชนิด เกือบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะ ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีต้องหาซื้อหามาทำความสะอาด และบำรุงผิว พรรณตั้งแต่ใบหน้าจรดปลายเท้า และเล้นผมเส้นผมให้นุ่มสวยอยู่เสมอ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาล มีทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ไปจนถึงกลุ่มแม่บ้านที่กำลังแย่งชิงกันผลิตสินค้าออกมาเอาใจผู้บริโภค แต่ไม่มีคนเห็นคุณค่าของว่านหางจระเข้ ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดทำแชมพูว่านหางจระเข้ขึ้นมา


ขอบเขตของการทำการศึกษาค้นคว้า
1.ศึกษาประโยชน์ของว่านหางจระเข้ต่อร่างกายและเส้นผม
2.ศึกษาวิธีการทำแชมพู


สมมติฐานของการศึกษา
1. ว่านหางจระเข้สามารถทำให้เส้นผมนุ่มสวยได้
2. ถ้าผสมหัวแชมพูกับน้ำว่านหางจระเข้แล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเส้นผม


ตัวแปร
ตัวแปรต้น - ว่านหางจระเข้
ตัวแปรตาม – ทำให้เส้นผมนุ่มสวยเงางาม
แปรควบคุม – ว่านหางจระเข้1000 กรัม
หัวแชมพู 1000
ผงฟอง 100 กรัม


อุปกรณ์


วัสดุ อุปกรณ์
1.ว่านหางจระเข้ 1000 กรัม


2.หัวแชมพู


3. ผงฟอง


4.ผงข้น


5.ลาโลลีน


6.กันบูด


7.หัวน้ำหอม


8.ขวดบรรจุภัณฑ์


9.หม้อขนาดใหญ่


10.ทัพพี หรือ ไม้คน


วิธีการทำแชมพู

1. นำว่านหางจระมาปอกเลือก และล้างเมือกของว่านหางจระเข้ออกให้หมด

2.นำว่านหางจระเข้ที่ล้างเมือกออกหมดแล้ว มาต้มน้ำให้อุ่นพอเหมาะ ไม่ต้องเดือด เมื่ออุ่นได้ที่แล้วให้นำมากรองเอาแต่น้ำ

3.ใส่หัวแชมพู+ผงฟอง+ผงข้น+ลาโลลีน+กันบูด+หัวน้ำหอมลงไป

คนให้เข้ากันเมื่อได้ที่แล้วก็บรรจุใสขวด

ผลการทดลอง

แชมพูว่านหางจระเข้มีสีขาวใส แต่ถ้าหากอยากได้สีและกลิ่นที่แปลกใหม่

ก็สามารถเติมสีและหัวน้ำหอมลงไปได้สรุปผลการทดลอง

แชมพูว่านหางจระเข้มีขั้นตอนการทำไม่ยาก และวัตถุดิบก็หาได้ง่าย อย่างว่านหางจระเข้ก็สามารถหาได้ทั่วไปตามครัวเรือน และยังเป็นการนำพืชสมุนไพรจากท้องถิ่นของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้รู้ว่าถึงสรรพคุณว่านหางจระเข้

3.ได้เรียนรู้วิธีการทำแชมพู

2.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการซื้อแชมพูมาใช้

4.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อเสนอแนะ

1. สามารถดัดแปลงกลิ่นได้ โดยการเติมหัวน้ำหอมลงไป

2. สามารถดัดแปลงสีได้ โดยการเติมสีลงไป

3. สามารถทำแชมพูว่านหางจระเข้เพื่อประกอบอาชีพได้อีกด้วย

4. อาจนำสมุนไพรชนิดอื่นมาทำแชมพูก็ได้ เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด เป็นต้น